Today Picture
  • ورق قلع اندود ورق قلع اندود
    خط تولید ورق قلع اندود فولاد مبارکه، بر اساس روش الکترولیت اسیدی، با محلول فرواستان طراحی گردیده که از مدرن ترین روشهای تولید می باشد.  More
  • ورق گالوانيزه ورق گالوانيزه
    شرکت فولاد مبارکه هم اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ورق های های گالوانیزه است که در صنایع مختلفی کاربرد فراوان دارد.  More
  • ورق رنگي ورق رنگي
    شرکت فولاد مبارکه در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی در رسیدن به خودکفایی و رهایی از وابستگی اقتصادی تولید ورق های رنگی را آغاز نمود.  More

home print send to friend text version minimize font size maximize font size downoad
5.2/10 (Votes 15 People )

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی