Today Picture
 • آشنايي با نکات ايمني بارگيري محصولات آشنايي با نکات ايمني بارگيري محصولات
  عمليات بارگيري، يکي از فعاليت هايي است که در صورت عدم رعايت اصول و موازين ايمني مي تواند خسارات جبران ناپذير انساني و مادي را براي مؤسسات صنعتي به دنبال داشته باشد.  More
 • مسموميت با گاز CO مسموميت با گاز CO
  مونوكسيد كربن خالص قابل تشخيص نبوده، بي رنگ، بدون بو، فاقد خاصيت تحريك كنندگي و وزن حجمي 97/. هوا مي باشد و سريعا در هوا پخش مي شود. اين گاز در اثر احتراق ناقص مواد سوختني توليد مي شود...  More
 • ايمني كار با ليفتراك ايمني كار با ليفتراك
  آشنايي با خطرات ناشي از كار با ليفتراك به منظور تأمين و ارتقاء سطح ايمني و حفاظت نيروي كار و پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و مالي...  More
 • ايمني كار در ارتفاع ايمني كار در ارتفاع
  كار در ارتفاع از جمله فعاليتهايي است كه در محيطهاي كاري مختلف بصورت روزمره و يا براي انجام فعاليتهاي تعمير و نگهداري انجام مي شود. شرايط خاص كار در ارتفاع آن را بسيار قابل توجه از نظر مخاطرات و پيامدهاي حوادث احتمالي آن تبديل نموده است....  More
 • ايمني در نگهداري مواد شيميايي ايمني در نگهداري مواد شيميايي
  خطرات مواد شيميايي همراه با ازدياد مصرفشان در صنايع مختلف افزايش يافته و از طرفي چون به خاطر سپردن خطرات مواد شيميايي گوناگون و چگونگي مقابله با آنها براي هر شخص امكان پذير نيست بنابراين...  More
 • ايمني كار با حلال ها ايمني كار با حلال ها
  بسياري از مواد شيميايي كه براي حل كردن و رقيق كردن مواد و عناصر ديگر استفاده مي شوند "حلال" ناميده مي شوند. حلالهاي صنعتي اغلب تركيبي از چند عنصر جداگانه هستند. اين حلال ها را با نامهاي تجاري مختلفي مي توان يافت....  More

home print send to friend text version minimize font size maximize font size downoad
5.9/10 (Votes 11 People )

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی